Täckningsgraden ökade till 99 procent när medicinska sekreterare tog över rapporteringen

Nyheter   •   Nov 11, 2020 09:07 CET

Vart ska vi ta vägen efter behandlingen?

Nyheter   •   Sep 17, 2020 13:17 CEST

Region Skåne erbjuder regelbunden testning för prostatacancer

Nyheter   •   Aug 31, 2020 14:33 CEST

Årets processledare och kontaktsjuksköterska i cancervården i södra sjukvårdsregionen utsedda

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 10:42 CET

Skånes universitetssjukhus pilottestar prehabilitering av patienter med äggstockscancer

Nyheter   •   Jan 30, 2020 14:33 CET

Maria Rejmyr Davis utses till verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd

Nyheter   •   Dec 12, 2019 13:52 CET

Nu finns det en ny plan för hur cancervården ska utvecklas i södra sjukvårdsregionen 2019-2022

Nyheter   •   Sep 05, 2019 10:42 CEST

Tre månader med Min Vårdplan på 1177

Nyheter   •   Apr 24, 2019 10:05 CEST

Förbättrad cancerrehabilitering leder till bättre livskvalitet

Nyheter   •   Mar 07, 2019 10:26 CET

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har nu uppdaterats. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. I det uppdaterade vårdprogrammet har rekommendationerna till landsting, sjukhus och verksamheter förtydligats.

Allt fler vetenskapliga studier visar att det är viktigt att stödja patienten under och efter cancerbehandling och att insatser av skilda slag förbättrar utsikterna för ett långt liv. – Det handlar inte om att livet efter en cancerdiagnos ska bli som det var tidigare, det blir det inte, utan att det ska bli så bra som omständigheterna medger. Ingen patient med cancer ska gå igenom cancerbehandling och sedan vidare i livet utan cancerrehabilitering, säger Gunnar Eckerdal, ordförande i vårdprogramgruppen.

gunnar

I vårdprogrammet betonas att läkare och kontaktsjuksköterska ska kartlägga patientens behov och att det ska göras på ett ordnat sätt. Det finns bra formulär som stöd för patientens rapportering och för den återkommande dialogen med det behandlande teamet.

Prehabilitering – ett nytt kapitel i vårdprogrammet

Nytt för i år är ett kapitel om prehabilitering. Med det menas riktade insatser direkt efter diagnos fram till det att cancerbehandlingen inleds. Det handlar bland annat om hjälp att sluta röka, råd om fysisk aktivitet, kost och näring. Men det är inte minst stöd i ett psykologiskt och socialt perspektiv till patient och närstående. Perioden innan cancerbehandlingen kommer igång är en tid med många frågor, farhågor och oro. Kurator bör ingå i alla cancerbehandlande team, och kontakt kan vara viktig redan i ett tidigt skede.

När cancerbehandlingen är avslutad och kontakten med cancervården utgörs av kontroller, måste cancerrehabiliteringen få ett större inslag av egenvård. Sjukvården måste ge patienten god muntlig och skriftlig information om de behandlingar som patienten fått och vad hen ska tänka på för att allt ska fungera och livet gå vidare så väl som möjligt.

Cancerrehabilitering ska vara en integrerad del av all cancervård

– Ansvaret för implementeringen ligger på landstingen men ett vårdprogram gör ingen nytta om det inte implementeras, betonar Gunnar Eckerdal. När det gäller cancerrehabilitering förefaller det tyvärr vara si och så med detta. Förhoppningen är att cancervårdteamen och patientorganisationerna ska använda vårdprogrammet för att begära egna riktlinjer där det tydliggörs hur vårdprogrammet ska implementeras, vem som ska göra vad, vilken roll primärvården ska ha och var gränserna går för patienternas egenansvar. Vårdprogrammet visar att cancerrehabilitering är viktig, vetenskapligt underbyggd och en integrerad del av all cancervård. Tydlighet, ordning och reda är det som behövs nu, avslutar Gunnar Eckerdal.

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Gunnar Eckerdal: gunnar.eckerdal@vgregion.se

Läs vidare »

Ny regional cancerplan tas fram

Nyheter   •   Feb 08, 2019 10:04 CET

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • RCC Syd
  • jesvnntfy.rrpalptesarata@sakkaxknefn.shveup

Om Regionalt cancercentrum syd

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Adress

  • Regionalt cancercentrum syd
  • Scheelevägen 8
  • 22381 Lund

Länkar